เรียน ged ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มาทางนี้มีคำตอบ

  เชื่อว่าเด็ก ๆ ที่กำลังศึกษาระดับมัธยม รวมถึงผู้ปกครองหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า เรียน ged กันมาบ้าง เพราะสามารถนำไปใช้ยื่นเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนไม่น้อยที่สนใจและอยากให้ลูกเรียน แต่ความจริงแล้ว เรียน ged หรือ General Education Development เป็นรูปแบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือการสอบเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สามารถสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร ดังนี้

  • อายุของผู้สมัครสอบ

สำหรับหลักเกณฑ์อายุของผู้ที่สามารถสมัครสอบคือ ต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปี โดยกรณีอายุระหว่าง 16 – 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง แต่หากอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมัครสอบได้ด้วยตัวเอง

  • ขั้นตอนการสมัคร

เมื่อได้รับอนุมัติแล้วขั้นตอนต่อมาให้ลงทะเบียนในเว็บไซต์ของGEDและผู้สมัครต้องทำแบบทดสอบเสมือนจริงด้วยการทำข้อสอบ GED ทั้ง 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และทักษะการอ่านเขียนวิเคราะห์ภาษาอังกฤษให้ได้วิชาละ 155 คะแนนขึ้นไป จึงจะสามารถสมัครเพื่อสอบจริงในรายวิชานั้นได้ แต่ข้อดีของการสอบ GED คือ ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชาพร้อมกันและเลือกสอบทีละวิชาได้ หากสอบไม่ผ่านก็สามารถสอบใหม่ได้ เพราะการสอบ GED เปิดให้สอบได้ตลอดทั้งปี

        GED ถือว่าเป็นรูปแบบการศึกษาที่ดีและน่าสนใจมากสำหรับผู้ปกครองที่วางแผนให้ลูกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหรือต่างประเทศ หากสนใจการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีของ FINN ซึ่งนอกจากจบเร็วแล้ว ยังสามารถขอวิซ่าทำงานต่อที่อังกฤษได้อีก 2 ปี หรือเรียนต่อในระดับปริญญาโทเพียง 1 ปี